Nythun - Løypelag, v Bjørn Nythun, Nythun Fjellservice, 2890 Etnedal

Alle er velkommen i turløypene!

Bjørn Nythun

 

mob: 90 11 22 77

Bjørn Nythun  har drevet hytteservice og løypekjøring i området mm Leirin-Grøslia-Smørli-Pilset og mot Danebu  i nærmest ”all sin levetid”. Dere som har vært i området lenge vet dette, og mange har benyttet seg av den lokalkunnskap og de kjentmannskunnskapene et liv i fjellet gir. Da brøytete veger har tatt over mye av transporten til hyttene, er Nythun Løypelag nødt til å bære en større del av kostnadene til løypenettet. Derfor oppfordrer vi alle som ønsker  å ha dette tilbudet til å bidra etter lyst og evne med innbetaling til Løypelagets konto: 2070 65 09527.

Pengene går i sin helhet til drift av løypene, og de kjøres iht oppslutning i ditt område. Før opp hytteområde ved innbetaling.

Du blir støttemedlem ved å betale direkte til konto:

2070 65 09527,    Oppgi hytteområde og e-post adresse.

Event sponsor kan be om å få sin logo på hjemmesiden.

Spre kontonr til de du mener kan være med å bidra.

 

Med vennlig hilsen

Bjørn Nythun,    tlf 90 11 22 77

Nythun - Løypelag

Nythun-Løypelag konto:

2070 65 09527