Org. nr: 890 906 532                                                             tlf 90 11 22 77

Nythun - Løypelag v/ Bjørn Nythun, Kruk, 2890 Etnedal

Alle er velkommen i Løypelagets turløypenett.

 

 

Nythun-Løypelag    

Informasjon om Nythun-Løypelag. Oppfordring om støtte.

Håper dere har glede av løypenettet, og fortsatt vil bli med på opprettholdelse av det ”gamle løypenettet”.

Du blir støttemedlem ved å betale direkte til

konto: 2070 65 09527

merk med hytteområde og e-post.

Du velger selv beløp. Pengene går i sin helet til drift av løypene, og de kjøres iht. oppslutning i ditt område.

 

Siden er under utarbeidelse